MYISAM và InnoDB trong MySQL

テーブルのコメント、カラムのコメントを確認する

mysql の CLI から以下のように実行

テーブルのコメント確認

> show table status like 'players';

テーブルの各カラムのコメント確認

> show full columns from players;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *