click out div element with jquery

Click out div element jquery

Event click out div element with jquery.

click out div element with jquery
click out div element with jquery

window.addEventListener('mousedown', function(event){
var advSearchBox = $('#advance-search-block');
var target = $(event.target);

if( !target.parents(‘div#advance-search-block’).length && !advSearchBox.is(target) )
{
advSearchBox.css(‘display’, ‘none’);
$(‘#search-wrapper .show-advance-search span’).addClass(‘glyphicons-chevron-down’);
}

Click out div element with jquery

I used, this is amazing ! ^^

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>