Giấy xác nhận hộ nghèo

Giấy xác nhận hộ nghèo, mẫu giấy xác nhận hộ nghèo

Mẫu Giấy xác nhận hộ nghèo.

Lĩnh vực LĐTBXH 42: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo.

42. Thủ tục: Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo.

a. Trình tự thực hiện:

– Công dân có nhu cầu đề nghị xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn; xác nhận học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên thuộc đối tượng hưởng chính sách con hộ nghèo, chuẩn bị hồ sơ, nộp tại UBND cấp xã, nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.

 – UBND cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Giấy tờ phải nộp:

– Đơn đề nghị xác nhận hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn;

* Giấy tờ phải xuất trình

– Hộ khẩu thường trú, CMND của người đề nghị

– Thẻ học sinh, sinh viên hoặc giấy tờ có xác nhận là học sinh, sinh viên (nếu là học sinh, sinh viên)

– Giấy chứng tử của cha mẹ hoặc giấy tờ có liên quan;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

d. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động TBXH cấp xã

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận

h. Lệ phí: không

Trích đoạn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO

Kính gửi: …………………………………. Huyện …………….., tỉnh …………..

Họ và tên: …………………………………………………………….……………………………….
Là bố (mẹ) của em: ………………………………………………………………………………..
Học sinh lớp: ……………. Trường …….………………………………………………………..
Trú tại: ……………………………………………………, huyện …………, tỉnh ……………

……

Tải về tại đây :     Giấy xác nhận hộ nghèo

Click vào link trên và làm như dưới nhé:

skip

 

Giấy xác nhận hộ nghèo
Giấy xác nhận hộ nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *