Trắc nghiệm Hiragana Quiz

Hiragana Quiz

Nếu bạn thấy trang này có ích, hãy ủng hộ bằng cách nhấn nút LIKE nhé. :)

Nếu bạn là một quản trị trang web, hãy xem xét thêm một liên kết đến vị trí này. Cảm ơn.

Hướng dẫn sử dụng nè:

Đây là một flash trắc nghiệm Katakana Quiz  Tiếng Nhật. Nó có thể được sử dụng để kiểm tra kiến thức của bạn về hiragana và katakana. Nó bắt đầu bằng Katakana để chế độ romaji, mà có thể được thay đổi bằng cách chọn “tùy chọn” và nhấp vào văn bản “hiragana” hoặc “romaji”. Nó là khá trực quan như bạn sẽ thấy.

Thậm chí nếu bạn là người mới trong lĩnh vực này, bạn có thể tìm hiểu các nhân vật Nhật Bản với bài kiểm tra này. Đối với một danh sách các hiragana và katakana.

Nguồn: easyjapanese.org

———————————————————–

If you find this page to be useful, please support it. If you are a webmaster, consider adding a link to this location. Thanks.

Instructions

This is a universal flash Japanese kana quiz tool. It can be used to test your knowledge of hiragana and katakana. It starts in hiragana to romaji mode, which can be changed by selecting “options” and clicking on the text “hiragana” or “romaji”. It’s quite intuitive as you’ll see.

Even if you are a novice in the field, you can learn the Japanese characters with this quiz. For a list of hiragana and katakana glyphs visit the kana section.

From www.easyjapanese.org !

 

5 thoughts on “Hiragana Quiz”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>