Learn Japanese games

Learn Japanese games

Sẽ rõ ràng hơn nhiều khi bạn chỉ cần cố gắng để chơi “Learn Japanese games“. Hãy để trực giác của bạn hướng dẫn bạn.

Learn Japanese games

Giải thích:

Click vào chữ “romaji” hoặc “hiragana” để thay đổi phương pháp thử với Learn Japanese games.

Ví dụ, nếu bạn muốn có một trò chơi trí nhớ nơi mà bạn sẽ chỉ đơn giản là cố gắng để phù hợp với các ký tự hiragana của Nhật Bản, click vào văn bản cho đến khi “hiragana” và “hiragana” xuất hiện.

Lựa chọn “Romaji” và “hiragana” nếu bạn đang mong muốn phù hợp với các ký hiệu hiragana Nhật Bản. Sẽ rõ ràng hơn nhiều khi bạn chỉ cần cố gắng để chơi. Hãy để trực giác của bạn hướng dẫn bạn.

Explanation:

You can click on the texts “romaji” or “hiragana” to change the testing method. For example if you want a memory game where you would simply try to match the same Japanese hiragana glyphs, click on the texts until “hiragana” and “hiragana” appear. “Romaji” and “hiragana” means that you are expected to match Japanese hiragana symbols to their romanized form. It is probably much clearer when you just try to play. Let your intuition guide you.

Learn Japanese games
Learn Japanese games

Có thể bạn sẽ muốn thử với một số trò chơi hỗ trợ tiếng Nhật khác:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *