lỗi openssl config failed

Hôm nay chạy cài đặt gói trong nodejs dính ngay lỗi openssl config failed này trên window 10:

openssl config failed: error:02001003:system library:fopen:No such process

lỗi openssl config failed

Khắc phục:

Sau khi tìm tòi, hihi !

Tải OpenSSL từ đường dẫn :     https://sourceforge.net/projects/openssl/

Giải nén thư mục OpenSSL trên ổ C. >>>   C:\OpenSSL

Mở CMD hoặc Git bash lên và chạy câu lệnh sau đây:

set OPENSSL_CONF=C:\OpenSSL\bin\openssl.cnf

Xong !

Kiểm tra còn lỗi ko với việc check version của npm : npm -v

Ko xuất hiện lỗi nữa rồi nhá !

Vậy là nodejs lỗi openssl config failed đã được khắc phục. Ai dính quả như này comment anh em rút kinh sử ạ. 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *