no right click code, disable copy paste, block right click

no right click code, disable copy paste, block right click

Đã bao giờ bạn làm việc với cảm giác thực sự khó khăn về giao diện của trang web mà bạn quản lý chỉ vì một ai đó tìm thấy sau đó đã lấy cắp chúng như là của riêng họ. Với việc mã hóa [no right click code, disable copy paste, block right click] và bảo vệ trang web của bạn từ các mã HTML sau đây. Có thể nó không thể hiệu quả 100% , nhưng việc này  sẽ giúp chống lại người mới.

no right click code, disable copy paste, block right click
no right click code, disable copy paste, block right click

Sử dụng đoạn mã dưới đây để khi có ai đó nhấp chuột phải để lưu một hình ảnh khỏi trang của bạn, một thông báo sẽ đưa lên để mọi người biết rằng thông tin của bạn là bản quyền.

Mã code này có thể không làm việc trên tất cả các trình duyệt, và là không đơn giản. Nếu ai đó thực sự muốn một cái gì đó từ trang của bạn họ có thể tìm cách xung quanh nó, nhưng ít nhất đó là một lời cảnh báo cho những người muốn lấy ảnh hay thông tin trên website của bạn. Nhưng chắc chắn nó sẽ là một khởi đầu tuyệt vời với vọc sỹ. ^^

Copy and paste code bên dưới trong thẻ <HEAD> :

<script language=JavaScript> var message="Function Disabled!"; function clickIE4(){ if (event.button==2){ alert(message); return false; } } function clickNS4(e){ if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){ if (e.which==2||e.which==3){ alert(message); return false; } } } if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=clickNS4; } else if (document.all&&!document.getElementById){ document.onmousedown=clickIE4; } document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false") </script>

Nếu bạn không thích sử dụng javascript, bạn luôn có thể sử dụng một thẻ div để định vị một ảnh *.gif trong suốt (transparent) trên đầu trang của hình ảnh giống như các mã ví dụ dưới đây. Đừng quên, bạn sẽ cần phải tạo ra một ảnh transparent.gif để thực hiện phương pháp này.

<span style="background-image: url(images/my_image.jpg)"><img src="images/transparent.gif" width="200" height="150" border="0" alt="Protected Image."></span>

“NO RIGHT CLICK” for Source

Dưới đây là một đoạn mã sẽ không chỉ bảo vệ hình ảnh của bạn từ việc click chuột phải, nhưng toàn bộ trang của bạn. Hãy nhớ điều này chỉ dừng lại một số du khách từ xem mã nguồn của bạn. Có nhiều cách xung quanh nó và nếu ai đó thực sự muốn xem mã nguồn của bạn, họ có thể tìm được cách. Có một mẹo dưới đây để bảo vệ mã nguồn của bạn, vì vậy hãy đọc tiếp.

<script language=JavaScript> var message="Function Disabled!"; function clickIE4(){ if (event.button==2){ alert(message); return false; } } function clickNS4(e){ if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){ if (e.which==2||e.which==3){ alert(message); return false; } } } if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=clickNS4; } else if (document.all&&!document.getElementById){ document.onmousedown=clickIE4; } document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false") </script>

Disable Copy and Paste for greater website security.

Một trong những câu hỏi phổ biến nhất “Làm thế nào để bạn ngừng du khách việc lấy cắp thông tin từ trang web của bạn?”

Đây là một mẹo nhỏ mà sẽ ngăn chặn truy cập của bạn sao chép và dán thông tin trang web của bạn. Bất cứ ai có kinh nghiệm có thể biết một cách xung quanh thủ thuật này. Tuy nhiên cái mẹo này đủ cứng  để  khuyến khích , định hướng khách truy cập chuyển sang các mục tiêu của mình 1 cách dễ dàng hơn.

Add the following html code to your BODY tag:
Here is how your BODY tag may look once implimented:
<body bgcolor=”#FFFFFF” ondragstart=”return false” onselectstart=”return false”>

ondragstart="return false" onselectstart="return false"

  • No right click code, disable copy paste, block right click

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *