Số đếm trong tiếng nhật

Số đếm trong tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật nó là rất dễ dàng để xây dựng chuỗi số từ chữ số duy nhất. Nguyên tắc là thẳng về phía trước. Nhưng thật không may, nó trở nên phức tạp hơn khi đếm các đối tượng. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng các con số, là những phần dễ dàng. ^^
Số đếm trong tiếng nhật
Với các con số lớn hơn:
Số đếm tiếng nhật 1
Các bảng trên có chứa các số đếm cơ bản. Đó là những yếu tố tạo nên tất cả các kết hợp khác. Dưới đây là một số ví dụ tự giải thích:
Số đếm tiếng nhật và cách đọc tuần tự
Những ví dụ trên cho thấy rằng việc xây dựng số Nhật Bản có ý nghĩa toán học hoàn hảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *