Học tiếng nhật, Luyện tập từ vựng về màu sắc trong tiếng Nhật

Japanese color , Japanese color luyện tập màu sắc tiếng Nhật

Game học và đoán Màu sắc trong tiếng Nhật. Cùng chơi game và học các từ vựng về màu sắc tiếng nhật một cách trực quan với chuỗi bài japanese words game. Chúc các bạn học vui và hiệu quả.  Japanese…

Giáo trình tự học tiếng nhật

Giáo trình tự học tiếng nhật | Giáo trình tự học từ vựng tiếng nhật Minna no Nihongo

Giáo trình tự học tiếng nhật Là 2 cuốn giáo trình giảng dạy tiếng Nhật theo giáo trình Mina no Nihongo. Dựa trên cơ sở 50 bài của giáo trình. Các giáo trình được phân thành 2 cuốn là các…